Home | Sitemap | Contact Us Japanese Korean English Chinese
한글교실 TOP > 선교회 > 한글교실
   
[total : 4] ( 1 / 1 )
번호 제목 파일 이름 일자
4  2018년 한글교실 종업식dong mi seon19-03-19
3  第1回 宣教セミナーの資料서민교17-04-05
2  宣教委員会 2017年1月度 月例会 議事録서민교17-04-05
1  2017年度 国内宣教部の方針と組織서민교17-04-05
[1]

  

 

 

    ▲TOP  〒162-0827 東京都新宿区若宮町24番地 在日大韓基督教会 東京教会
24 Wakamiya-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0827, Japan
Tel: 03-3260-8891 Fax: 03-3268-6130    
(C) The Tokyo Korean Christian Church in Japan Ministries. All rights reserved.